Nederland circulair in 2050

De Nederlandse Overheid heeft zich middels het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ ten doel gesteld aan het realiseren van een circulaire economie.

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is het ideaalbeeld waarin grondstoffen nooit ‘op’ raken. De circulaire economie kan ontstaan doordat materialen enerzijds opnieuw worden hergebruikt en anderzijds dat er sprake is van recycling.

Waarom is deze transitie noodzakelijk?

De wereldbevolking is afgelopen eeuw 34 keer meer materialen gaan gebruiken, 27 keer meer mineralen, 12 keer meer fossiele brandstoffen etc. Deze groei is niet houdbaar.

Naast een hogere milieudruk is ook sprake van toenemende aantasting en uitputting van de aarde en klimaatverandering.

Nederland Circulair in 2050

Om de mensheid blijvend te kunnen voeden en voorzien van noodzakelijke goederen en om een menswaardig bestaan te garanderen, is een fundamenteel anders omgaan met grondstoffen nodig. Het gaat om een economie die voorziet in behoeften zonder onaanvaardbare milieudruk en zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Is het niet vooral een probleem van ‘andere landen’?

Nederland en Europa zijn in hoge mate grondstofafhankelijk van derde landen. Van de 54 kritieke materialen voor Europa, moet 90% worden geïmporteerd, vooral uit China. De relatief beperkte beschikbaarheid van deze grondstoffen zal tot (meer) geopolitieke spanningen leiden. Dat heeft zijn effect op grondstoffenprijzen en de leveringszekerheid en daarmee de stabiliteit van de Nederlandse en Europese economie.

Wat is de rol van de Nederlandse Overheid?

Met het programma neemt het kabinet de verantwoordelijkheid voor het inzetten van acties die op dit doel gericht zijn. Naast de rol van marktmeester en netwerkpartner, wil het kabinet de transitie naar de circulaire economie aanjagen.

Staat Nederland hierin alleen?

De transitie naar een circulaire economie is een internationale uitdaging. Toenemende consumptie door een wereldwijd snel groeiende middenklasse, heeft volgens de VN tot gevolg gehad dat in de laatste vier decennia de hoeveelheid grondstoffen die de mens aan de aarde onttrekt is verdrievoudigd.

Op Europees niveau heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen neergelegd om de circulaire economie tot stand te brengen.

Biedt de circulaire economie ook kansen?

TNO heeft een eerste inschatting gemaakt van de baten van circulaire economie in Nederland. Zij stelt onder meer dat betrokken sectoren van de circulaire economie een extra omzet van € 7,3 miljard kan worden gegenereerd, waarmee 54.000 banen gemoeid zijn voor Nederland.

De Rabobank schat in dat de circulaire economie kan leiden tot een extra bbp-groei tot wel € 8,4 miljard.

Hoe gaat het kabinet de transitie vormgeven?

Het kabinet kiest voor vijf maatregelen:

  • Stimulerende wet- en regelgeving;
  • Slimme marktprikkels;
  • Financiering;
  • Kennis en innovatie;
  • Internationale samenwerking.

De komende maanden zal het beleid van het kabinet steeds meer vorm krijgen. Wij houden je hier graag verder van op de hoogte.

 

Klik hier om het volledige programma te lezen.