Retourbeleid


Niet tevreden met het bestelde product? Op deze pagina lees je alles omtrent ons retourbeleid. Heb je vragen over ons retourbeleid, neem dan contact met ons op via servicedesk@forza-refurbished.nl.

Herroepingsrecht


 

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door de door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht, dien je ons hier alvorens van op de hoogte te stellen. Hiermee ga je een overeenkomst met ons aan tot het herroepen / retourneren van één of meerdere producten.
Gebruik ons retouraanvraag systeem om een product gratis én eenvoudig aan ons te retourneren. Wanneer je een product aan ons wilt retourneren en daarmee je geld terug wilt ontvangen, dien je dit aan ons aan te melden. Geef dus bij het verzoek tot herroeping aan dat het gaat om een herroeping / retouraanvraag en niet een reparatie).
Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht, dien je je producten als herroeping op te geven, dit alvorens het herroepingstermijn is verstreken. Je hebt tot 14 dagen de tijd om je product te retourneren na aankoop.


Klik hier om een retour aan te melden:


Retour aanmelden

Gevolgen van de herroeping


Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

 

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor eigen rekening van de klant.


Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Wij ontvangen de producten, inclusief verpakking, graag in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd retour. Voldoet je retour niet aan onze eisen, dan zullen wij deze aan je terug sturen.

Mogelijkheden retourzending


1. Het artikel voldoet niet aan hetgeen wij in onze webshop hebben getoond;
2. Er is een ander artikel geleverd dan ik besteld had (foutieve levering);
3. Het artikel bevat een beschadiging of fabricagefout (Binnen 24 uur na ontvangst melden);
4. Anders (mail of bel ons voordat je het toestel retourneert).

Algemene voorwaarden retourzending


 

- De bestelling dient, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking retour gestuurd te worden;
- De bestelling dient voorzien te worden van een deugdelijke verpakking. Indien nodig om de originele verpakking heen;
- Geen stickers of biljetten op de originele verpakking plakken;
- Stuur je factuur of een kopie hiervan mee met de retourzending;
- Indien je gebruik maakt van het retourformulier, vul deze dan zo volledig mogelijk in.

Adres voor herroepingen


 

Voor het terugsturen van een device is er voor Belgische klanten één mogelijkheid, namelijk voor eigen rekening aangetekend en/of verzekerd:
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda
Nederland

 

In geval van het retourneren van een device uit hoofde van het 14-daags herroepingsrecht, zijn de kosten van het verzenden voor rekening van de klant.


Let op! Zorg er voor dat je het pakket inlevert bij een BEpost, zodat je over een verzendbewijs beschikt in geval het iets mis gaat bij de verzending.

Klachten & geschillen


Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van Forza Refurbished B.V., aarzel dan niet contact met Forza Refurbished op te nemen. Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel of onze dienstverlening, neem dan binnen 2 maanden nadat het gebrek zich heeft geopenbaard dan wel jij daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact met Forza Refurbished op. Een bij Forza Refurbished ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door Forza Refurbished beantwoord, u krijgt altijd binnen 48 uur een bevestiging van ontvangst van uw klacht. Forza Refurbished heeft een interne klachtencommissie die de doelstelling heeft eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie BeCommerce, Wetenschapspark 1 – lab 1, Campuslaan, 1 – 3590 Diepenbeek.https://www.becommerce.be/nl/consumenten/geschillencommissie). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/.)